Tag: KHÓA ĐÀO TẠO TRONG CHỦ ĐỀ BEHAVIORIAL EXCELLENCE

TẠI SAO CHỌN BEHAVIORIAL EXCELLENCE?

Quản Lý Con Người (BEX). Trang chủ → Đào Tạo → → Quản Lý Con Người (BEX) BEHAVIORIAL EXCELLENCE LÀ GÌ? Trọng tâm của mảng đào tạo này là các chủ đề về con người trong tổ chức, doanh nghiệp…

Read More